Compact Invest Logo

Uslovi korištenja

Korištenje web stranice Compact Invest , počevši od samog pregleda dostupnog sadržaja stranice podrazumjeva da se u cjelosti slažete sa uslovima korištenja. Molimo Vas da pročitajte detaljne Uslove korištenja u nastavku. Hvala na razumijevanju.

Uslovi korištenja se određuju za interakciju između korisnika (posjetioca/klijenata) web stranice i Compact Invest . Glavna Compact Invest web stranica je sastavljena od različitih pojedinačnih web stranica (pod-stranica) kojima upravlja Compact Invest . Compact Invest web stranica je dostupna za posjetu i interakciju putem informativnog sadržaja, dinamičkih web elemenata, ili različitih formi, a korištenje web stranice Compact Invest od strane korisnika bazira se na prihvatanju, bez modifikacije, svih uslova korištenja koji su predstavljeni ovdje.

Compact Invest zadržava pravo da promjeni uslove korištenja pod kojima nudi i omogućava Compact Invest web stranicu korisnicima i da iste uslove aplicira bez prethodne najave.

Compact Invest web stranica može sadržavati veze ili linkove prema drugim web stranicama koje nisu pod kontrolom Compact Invest . Za takve web stranice Compact Invest ne snosi odgovornost niti ima kontrolu po pitanju sadržaja, veza (linkova) na tim web stranicama i informacija uopšte. Compact Invest omogućava veze sa eksternim stranicama u cilju eventualnih pogodnosti i dodatnih informacija koje mogu imati za korisnike Compact Invest web stranice i eksternih web stranica.

Kao uslov korištenja, korisnik se obavezuje da Compact Invest web stranicu, kompletan sadržaj, njene proizvode ili usluge neće koristiti u nezakonite ili zabranjene svrhe. Korisnik svojim direktnim ili indirektnim djelovanjem ne smije ni na koji način onemogućiti, preopteretiti, narušiti, usporiti i obezvrijediti funkcionisanje Compact Invest , a također ne smije onemogućiti korištenje Compact Invest drugim korisnicima. Korisnik ne može i ne smije koristiti bilo kakve informacije sa Compact Invest izuzev onih koje su mu namjenski omogućene kroz Compact Invest .

Compact Invest nije vlasnik informacija, sadržaja, slika, video sadržaja i ostalih informacija koje korisnici prosljeđuju prema Compact Invest u svrhu traženja odgovora, dobijanja informacija i upita o zaposlenju.

Compact Invest je vlasnik informacija, sadržaja, slika, video sadržaja i ostalih informacija koje korisnici mogu pronaći na web stranici Compact Invest u svrhu traženja odgovora, dobijanja informacija i upita o zaposlenju.

Ukoliko se desi da se u sadržaju web stranice pojavi gramatička, tipografska, ili pojedina konfiguracijska pogreška, istu ćemo detaljno pregledati i otkloniti kako bi sadržaj koji se nudi korisniku uvijek bio adekvatan, tačan i ažuran. U najvećoj mjeri, u okviru važećeg zakona, Compact Invest neće biti odgovoran za direktne ili indirektne slučajeve nastalih šteta, koje uključuju, ali nisu limitirane na štete gubitka podataka, gubitak profita (koji može biti povezan sa korisničkim korištenjem Compact Invest kao korisnik-posjetioc), gubitak performansi web stranice, usporavanje web stranice, nedostupnost Compact Invest proizvoda i usluga, nedostupnost web stranice.

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne slažete sa dijelom ili u cijelosti sa Uslovima Korištenja, možete svojevoljno prestati koristiti Compact Invest web stranicu te povezane proizvode i usluge. Također, ukoliko korisnik povrijedi pravila iz Uslova Korištenja, dijelom ili cijelosti, nehotice ili sa namjerom, Compact Invest zadržava pravo da korisniku zabrani i onemogući pristup Compact Invest web stranici bez prethodne najave.